Archive

Joobaba

 

Joobaba là một mạng xã hội về công việc, nơi mà bạn có thể tìm thấy mọi thứ liên quan đến mọi lĩnh vực việc làm mà bạn quan tâm.

 

Một doanh nghiệp có thể tuyển dụng xem hồ sơ của các ứng viên ngay trên mạng, hay một người có thể xem hoạt động của một doanh nghiệp nào nó mà họ muốn nộp CV. Đó là điều mà Joobaba muốn hướng tới – tham vọng của một start-up trẻ tuổi.

 

Anh tìm đến Light Program để được tư vấn và đưa ra các giải pháp tối ưu nhất, nhưng có một số khó khăn về nguồn lực mà Joobaba không thể đi vào hoạt động. Mong rằng trong tương lai, anh sẽ có một mục tiêu mới cho mình và Light Program sẵn sàng làm đối tác tin cậy giúp anh thực hiện điều đó.

0
0