Blog

  • Sort Blog:
  • All
  • Branding
  • Website
  • Digital marketing
  • Team blog

Các dịch vụ của Light Program

Năm 2010, khởi đầu là một nhóm freelancer gồm 2 người chuyên về thiết kế Website theo yêu cầu. Cho đến năm 2012, Light Program mới cho ra đời website riêng của mình và cho đến năm 2013, Công ty cổ phần Truyền thông Light Program chính thức được thành lập.READ MORE

Hello world

Chào mừng tất cả mọi người đến với website mới của Light Program, nơi chúng tôi giới thiệu, chia sẻ công việc và những hiểu biết của mình.

Light Program là một công ty truyền thông chuyên về các lĩnh vực Nhận diện thương hiệu, Thiết kế – phát triển website và Digital mareketing.

Chúng tôi đang xây dựng trang blog này để chia sẻ những hiểu biết cũng như những kiến thức của mình về các lĩnh vực trên cho tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã quan tâm.